Wydrukuj tę stronę

Fluor Oficjalnie zaklasyfikowany jako neurotoksyna

11 październik 2014
Oceń ten artykuł
(10 głosów)
W najbardziej prestiżowym magazynie medycznym The Lancet, oficjalnie zaklasyfikowano fluorek jako neurotoksynę, z tej samej kategorii co arsen, ołów i rtęć.

ADHD, dysleksja, zaburzenia poznawcze i inne
W raporcie udostępnionym na łamach The Lancet, autorzy proponują globalną strategię zapobiegania, mówiąc, że "niesprawdzone substancje chemiczne nie powinny być uznane za bezpieczne do rozwoju mózgu (...) a wszystkie nowe substancje chemiczne muszą zostać przetestowane dla neurotoksyczności rozwojowej." Również z raportu wynika, że neurorozwojowa niepełnosprawność, w tym zaburzenia nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, dysleksji i innych zaburzeń funkcji poznawczych, dotyka obecnie miliony dzieci na całym świecie. Sytuację tą nazwano "pandemią neurotoksyczności rozwojowej."

Harvard University wykonał też metaanalizę sfinansowaną przez National Institutes of Health, w której stwierdził, że dzieci w obszarach z fluoryzowaną wodą mają "znacząco niższe" IQ, niż ci, którzy mieszkają na obszarach o małej ilości fluoru w wodzie pitnej. Fluorek sodu w wodzie pitnej jest również związany z różnymi typami raka.

Więcej informacji znajdziecie na stronie 
www.healthy-holistic-living.com/

Ekotropiciel

Redakcja Ekotropiciela – jesteśmy rodzicami, którzy mając pod swoimi skrzydłami dzieci starają się wychować je w poszanowaniu praw natury. Współpracujemy ze specjalistami różnych dziedzin i ów wiedzą dzielimy się z Wami, mając nadzieję, że rozjaśniamy arkana ekologicznej wiedzy.

Strona: ekotropiciel.pl/