W najbardziej prestiżowym magazynie medycznym The Lancet, oficjalnie zaklasyfikowano fluorek jako neurotoksynę, z tej samej kategorii co arsen, ołów i rtęć.