Gmina Tarnowskie Góry wesprze społecznych opiekunów kotów wolno żyjących - zadanie to realizowane będzie w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Tarnowskie Góry.