Specjaliści donoszą, iż dzieci przewożone w wózkach dziecięcych są narażone na wdychanie 60 proc. więcej zanieczyszczeń niż osoby dorosłe je prowadzące. Może to prowadzić do uszkodzeń ich płatów czołowych i wpływać negatywnie na zdolności poznawcze oraz rozwój mózgu.